Bokföring / Redovisning

Med våra effektiva verktyg och system kan vi i samarbete med dig klara företagets redovisning på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

Vi har ett flexibelt ekonomisystem där du från tid till annan kan bestämma vilka funktioner som du vill att vi ska sköta. Inga bindningar med kontraktstider gör att du fritt kan ändra omfattningen av vårt uppdrag när du har behov av detta:

Genom att anlita oss som en del i företagets redovisningssystem får du möjligheter att få råd och anvisningar under löpande år vilket gör att redovisningsarbetet går snabbare och blir därigenom billigare. Samverkan i företagets ekonomifunktion ger även ett bättre beslutsunderlag för företagets ledning och en bättre framförhållning vid förändringar i företagets omvärld.

Som kund hos oss väljer du dessutom var arbetet ska utföras. Vi har system som är oberoende av tid och rum.

Vi kan även hjälpa till med rutinuppläggningar, upprättande av budget eller avstämningar och övriga projekt som rör företagets organisation och ekonomifunktion.