Deklarationer

Alla skattskyldiga fysiska personer och företag måste varje år lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. I inkomstdeklarationen framgår vilken skatt företaget ska betala. Att korrekt fylla i inkomstdeklarationer är viktigt men upplevs ibland som svårt. Vi hjälper till att upprätta och rapportera in våra kunders inkomstdeklarationer – både för företaget och dess ägare.

Vad hjälper vi till med?
Vi sköter all skatterapportering åt våra kunder. Det inkluderar allt från månatlig arbetsgivardeklaration och momsrapportering, till den årliga inkomstdeklarationen. För mindre företag hjälper vi även ägarna med den personliga inkomstdeklarationen. Som ägare till ett mindre företag finns det en poäng med att låta bokföringsbyrån sköta både den personliga deklarationen och företagets deklaration. Detta då företagets deklaration påverkar den personliga deklarationen. Det kan också finnas viktiga avväganden att göra – till exempel mellan hur mycket pengar företaget bör betala ut i lön respektive utdelning – för att inte betala onödigt mycket skatt totalt sett. Vi hjälper till hela vägen från att göra rätt avväganden i skattefrågor till att fylla i blanketterna och skicka in dem till Skatteverket.

Inkomstdeklaration
Alla juridiska personer måste varje år skicka in en inkomstdeklaration till Skatteverket. För fysiska personer är det inkomstdeklaration 1 (INK 1) som kommer förifylld från Skatteverket. Den är idag enkel att rapportera in för de allra flesta löntagare. För företagsägare kan det dock vara lite mer komplicerat.

För juridiska personer som är aktiebolag eller ekonomisk förening ska inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket. I inkomstdeklaration 2 ingår tre delar:

  • Huvudblanketten: här rapporteras primärt vilket resultat som företaget gjort under perioden – vilket läses ut från företagets resultatrapport.
  • Räkenskapsschema (INK2R): här rapporteras en fullständig resultat- och balansräkning. Uppgifterna hämtas från företagets årsredovisning.
  • Skattemässiga justeringar (INK2S): här rapporteras de justeringar som gjorts från årets resultat i årsredovisningen för att se resultatet varifrån bolagsskatten ska beräknas. Justeringar kan till exempel göras för bilförmån och outnyttjade förluster från tidigare år.

För företag som rapporterar in moms på årsbasis fanns tidigare en momsbilaga i inkomstdeklarationen. Den är slopad från 2012, istället rapporteras momsen i en separat momsdeklaration.

Inkomstdeklarationen kan skickas till Skatteverket i elektronisk eller fysisk form. För mer information kring vilka datum som gäller för inlämnande av inkomstdeklarationen gå till www.skatteverket.se.