Ekonomisk Rådgivning

Den person som sköter ett bolags bokföring får en god insyn i företagets ekonomi. I vår rådgivningsverksamhet kombinerar vi den förståelsen med ett gediget kunnande i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning.

Vad hjälper vi till med?
Under arbetet med den löpande bokföringen uppkommer ofta mindre frågeställningar kring vilka kostnader som ett företag kan bokföra och hur företag undviker att betala onödigt mycket skatt. T.ex. om det är ekonomiskt fördelaktigt att ha en firmabil – eller om det är bättre att äga bilen privat. Övriga ekonomiska frågor som oundvikligen uppkommer i bokföringsarbetet är frågor i samband med bokslutet. I bokslutsarbetet är det viktigt att få rådgivning kring hur stor del av resultatet som man som företagare borde ta ut i lön respektive utdelning. Vi hjälper till med dessa frågor kontinuerligt under bokföringsarbetet.

Arbetet med bokföringen för ett företags räkning innebär även att vi får en förståelse för ditt företags ekonomiska ställning och utveckling. Detta tillsammans vår gedigna erfarenhet av strategiska överväganden, organisatorisk utveckling och implementering gör att vi kan generera betydande värden för ditt företags räkning. Vi kan bidra till att skapa en förståelse för problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ger förslag på hur rutiner och uppföljningar bör införas och planeras. Detta ger även möjlighet att följa upp hur olika förändringar översätts i bättre ekonomisk utveckling.