Löner

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen. Vi kan hjälpa dig med detta.

Vad hjälper vi till med? 
Bokföring av löner upplevs av många företagare som krångligt. Det kan vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. Vi har erfarenhet av att sköta all lönehantering för våra kunders räkning. Det enda du behöver göra är att rapportera in underlag till lönen gällande dig och dina anställda. Sedan sköter vi all bokföring och rapportering till Skatteverket och Fora. När det är dags för rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket sköter vi även detta.